Leefbaar en Duurzaam

In 2004 werd een milieubeleidsplan opgesteld voor de woningstichting Volksbelang in Wijk bij Duurstede. Werken aan wonen is bouwen aan een bewoonbare wereld, aldus Volksbelang en daarom wil zij zich ook inspannen voor een aantrekkelijke en leefbare woonomgeving. Respect voor mens en omgeving vindt zij belangrijk. Een van de doelstellingen is dan ook het verhogen van het milieubewust handelen. Door milieubewust te handelen levert Volksbelang haar bijdrage aan een leefbaar en duurzaam Wijk.
P/m Adviesbureau voor produkt en milieu is gevraagd te helpen bij het formuleren van zo’n “duurzaamheidsbeleid”.

Samenvatting

Streven naar leefbaarheid en duurzaamheid kan gestalte krijgen in drie elkaar aanvullende doelstellingen, waarbij achtereenvolgens de mens, de woning en de wereld centraal staat:
1 Volksbelang wil bereiken dat haar huurders zich veilig en vertrouwd voelen in hun huis, hun buurt en hun wijk.
Daartoe moeten haar huurders zich beschermd weten, zich kunnen ontspannen in hun huis en buurt en zich uitgenodigd voelen om anderen te ontmoeten.
2 Volksbelang streeft ernaar dat haar woningen geen negatieve invloed hebben op bewoners of omgeving.
Daarvoor moet het binnenmilieu gezond zijn, de woning moet zo weinig mogelijk schadelijke stoffen afgeven en het energiegebruik, en daarmee de bijdrage aan het broeikaseffect, moet zo laag mogelijk zijn.
3 Volksbelang wil bij al haar activiteiten oog hebben voor de houdbaarheid van onze aarde,
door spaarzaam om te gaan met uitputbare grondstoffen, plant- en diersoorten te beschermen en ecosystemen zoveel mogelijk intact te laten.
De hoofdtaak van Volksbelang is het dagelijks beheer van haar bestaande woningvoorraad. Daarbij gaat het over het incidenteel onderhoud van de woningen, klachtenmutaties, informatieverstrekking. Daarnaast is het planmatig beheer, gericht op verbetering, dat meestal op blokniveau of complexniveau plaatsvindt. Langzamerhand raakt een aantal wijken verouderd, woningen sluiten onvoldoende aan op de huidige woonwensen en blijven achter met installatietechnische voorzieningen of milieueisen. In de komende decennia zullen deze wijken, mogelijk ingrijpende, renovaties en herstructurering ondergaan. Tenslotte verwacht Volksbelang in de komende 10 jaar door nieuwbouw jaarlijks enige tientallen nieuwe woningen aan de voorraad toe te voegen, eventueel na sloop van (delen van) een wijk. Naast haar activiteiten in beheer, renovatie en nieuwbouw is Volksbelang tevens een organisatie met een kantoor en medewerkers. In iedere fase van de cyclus bouwen, beheren (service en verbetering), slopen en weer bouwen, én in de eigen organisatie, kan Volksbelang bijdragen aan het realiseren van haar doelstellingen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.