Windpark Houten

Vrijdag 4 oktober naar Houten gefietst: naar de officiële ingebruiksstelling van de drie windturbines langs het Amsterdam Rijn Kanaal. Ik was er al een paar keer met mijn schip langsgevaren en had ook al eens een keer staan luisteren naar het geluid, maar dat viel tegen: je hoorde bijna niks. Wat een elegante machines! De drie molens leveren per jaar net zoveel stroom als 80.000 zonnepanelen….

Het park is gerealiseerd door Eneco en UWind samen. Onder toezicht van meer dan 200 aanwezige gasten en maar liefst 50 obligatiehouders zijn de 3 turbines met een totaal vermogen van 6 MegaWatt officieel in gebruik genomen. Het windpark is officieel benoemd tot ‘Windpark Houten’ en alle drie de turbines hebben een naam gekregen: ‘De Windacus’, ‘De Poldermolen’ en ‘De Zuidwester’. Deze namen zijn afkomstig uit de namenwedstrijd die gehouden is onder basisscholen in Houten. De winnaars van de namenwedstrijd waren ook aanwezig om samen met Wethouder Michiel van Liere van de gemeente Houten, Katja Langen en voorzitter van UWind Ernst van Zuijlen de openingshandeling te verrichten.

Windpark Houten kent een lange voorgeschiedenis. In 1999 heeft Houten een duurzame energiescan uitgevoerd en geconcludeerd dat er potentie is voor windenergie in de gemeente. Een haalbaarheidsstudie heeft vervolgens geresulteerd in een raadsbesluit in 2001. In het raadsbesluit is aangegeven dat de locatie aan het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Meerpaal de meest geschikte locatie is en dat daar een windpark gerealiseerd mag worden. Een eerste vergunning uit 2005 is door de Raad van State vernietigd. In 2010 is een nieuwe bouwvergunning afgegeven. De voorbereidingen voor de bouw zijn in 2011 gestart. In november 2012 is het definitieve ontwerp van de toegangswegen vergund. In december 2012 (13 jaar na de energiescan) zijn de voorbereidende bouwwerkzaamheden in het veld gestart. De oplevering van het windpark is augustus 2013. De start van de levering van stroom is 1 oktober.

Windpark Houten bestaat uit 3 windmolens met een vermogen van 2 MegaWatt per stuk. Het zijn Vestas molens, type V90-2.0MW, met een ashoogte van 105 meter, een bladlengte van 45 meter en een geschatte jaarlijkse opbrengst van 16.400.000 kWh. Dat is genoeg voor 4700 huishoudens, een kwart van de Houtense bevolking. Met zes van die molens kan je dus alle huishoudens in Wijk bij Duurstede van stroom voorzien… De stroomproductie is met een app te volgen. Deze app: Eneco Wind, is te downloaden voor AndroidWindows en iPhone.

Just do it

Je hoort het steeds vaker: niet langer denken of praten maar doen. Just do it. In de wereld van de lokale energie initiatieven is dat ook het motto: gewoon beginnen. Niet wachten op overheden, grote bedrijven, anderen. Zo ook op de bijeenkomst over de Circulaire Stad in het kader van Amsterdam Urban Innovation Week op vrijdag 20 september in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Zoals John Thackara, oprichter van Doors of Perception,  zei: als je werkelijk zelf je handen vuil maakt merk je wat er allemaal bij komt kijken aan materiaal, moeite, energie. Waar zit de sociale energie om dingen in beweging te zetten? Volgens Michiel Schwarz is de toekomst connected/localised/bottom-up. We zijn wat we delen. Het gaat over de onderlinge verbanden. Samen met Diana Krabbendam publiceerde hij het boek Sustainist Design Guide. Volgens hun is er een wereldwijde beweging van miljoenen individuen die zelf op lokale schaal leefomgevingen ontwerpen die meer op samenwerken gericht zijn, rechtvaardiger en duurzamer. Eva Gladek, directeur van Metabolic Lab, kwam met een treffend voorbeeld. Op de plek van de voormalige scheepswerf de Ceuvel komt een wijkje bestaande uit afgeschreven woonarken die opgekalefaterd worden om klimaatneutraal te worden waarbij tegelijkertijd de vervuilde ondergrond gereinigd wordt door middel van planten. Zoals zij zegt: al dat gepraat over crises etc. terwijl er heel veel jonge mensen rondlopen met ideeën en energie die gewoon aan de gang kunnen en al doende prachtige dingen kunnen maken.

Groot, groter, grootst

Rotterdam CSGister mijn dochter uitgezwaaid op Rotterdam CS, ze gaat 4 maanden in London studeren. We hadden nog genoeg tijd om rond te kijken. Het nieuwe station is bijna klaar en wat mij betreft prachtig in zijn helderheid, transparantie en grootsheid. En in die immense hal, die stad en spoor verbindt, een reusachtig scherm, het grootste van Europa. Het meet 40 bij 4.5 meter, weegt 8 ton en bevat 5.142.528 leds. En op dat scherm natuurlijk de trots van Rotterdam: de ss Rotterdam. Een cadeautje van het Havenbedrijf dat 80 jaar bestaat.

Alles drijvend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steeds vaker en steeds meer berichten verschijnen er in de media over drijvende objecten. Drijvende zwembaden, drijvende kassen, drijvende congres- en horeca faciliteiten, drijvende jachthavens. Ook in Noordwijk willen ze ermee aan de slag. Een ‘Drijvend Leisure Eiland’ van de gemeente Noordwijk moet toerisme aanwakkeren en bekendheid vergroten. Het eiland bestaat uit een duurzaam en energieleverend systeem van drijvende betonnen pontons, oftewel golfbrekers. Initiatiefneemster Ingrid Leusink heeft samen met Paul Stoelinga van Deerns op 13 juni 2013 het plan voor het eiland tijdens de informatieavond in de Raadzaal van gemeente Noordwijk gepresenteerd. Kraaijvanger architecten heeft dit idee vormgegeven en de tekeningen gemaakt.

En de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN), een initiatief van LTO Glaskracht Nederland, werkt aan een drijvende kas, af te meren in de Rijnhaven te Rotterdam waar ook al een drijvend paviljoen ligt.  Drijvende kassen kunnen een oplossing vormen als ruimte schaars en duur is; van belang is dat de integrale kostprijs vergelijkbaar is met reguliere teelt. Een forse kostprijsdaling t.o.v. de standaard drijflichamen levert het patent van Waterarchitect Bart van Bueren. Een eerste prototype wil men in de haven van Rotterdam realiseren met een strand in de kas, waar Rotterdammers jaarrond kunnen genieten van Westlandse producten. Venlo zit Rotterdam op de hielen: wie gaat het eerste drijvende streekproductenkas presenteren?

En dat drijvende zwembad, gemaakt van twee flinke duwbakken, zou ook al in de Rijnhaven in Rotterdam moeten komen.

Het is duidelijk: we drijven in de toekomst!

Reputatie

Een produkt maken dat honderden jaren mee gaat, klanten die hun laatste aankoop bij je betovergrootvader deden: Koninklijke Eijsbouts is een wonderlijk bedrijf. En wereldberoemd. Over de hele wereld klinken hun klokken. Ook in de Notre Dame te Parijs waarvoor ze onlangs de grootste klok hebben geleverd. Eeuwenoud ambacht maar ook moderne technologie want hoe een klok uiteindelijk zal klinken laat zich met moderne materiaalkennis, rekenmodellen en computers enigszins voorspellen, hoewel een goede klok maken ook vooral een kunst is.

Adaptief, decentraal, duurzaam

Het is bekend: we leven in West Europa al een tijdje in een crisis situatie. Sommigen weten ons te vertellen dat het zelfs een meervoudige crisis is: niet alleen financieel maar ook op het gebied van voedsel, grondstoffen, energie & klimaat, ja zelfs op moreel gebied. Volgens Jan Rotmans echter moeten we die crises beschouwen als een zegen. Ze scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor de transitie die nodig is. Het woord crisis is afgeleid van het oud-Griekse werkwoord κρινομαι, waarvan de betekenis samengevat kan worden als ‘moment van de waarheid’. Een moment waarop we keuzes (moeten) maken die van grote invloed zijn op de toekomst. Een crisis is daarmee dus, precies zoals Rotmans betoogt, een opening naar de toekomst, een kans. Maar voor velen ook een bedreiging. Omdat je niet precies weet welke kant het op gaat kiezen zij voor afwachten, luiken dicht, hand op de knip. Een aantal zaken is bekend: de toekomst zal een stuk duurzamer moeten zijn dan nu. En de toekomst is aan decentraal, de grote structuren verliezen hun betekenis. Daarom zijn de nieuwe trefwoorden: adaptief, tijdelijk, decentraal en duurzaam. Aanpassen aan veranderingen, veerkracht, robuust. Tijdelijk anders bestemmen. Lokale voorzieningsstructuren zodat niet bij een crash de hele samenleving uitvalt.

De klimaatverandering zet door, dat is zo goed als zeker. Daarom zullen we ons aan moeten passen. Eindeloos dijken verhogen kan niet, zeker niet in de rest van de wereld. En dat terwijl de meerderheid van de mensheid in deltagebieden woont. Gebieden die zullen overstromen als de zeespiegel rijst. Vandaar dat drijvend bouwen, wonen en werken op het water, de wetenschap en technologie, de praktische kennis die daarvoor nodig is, bij uitstek kansen zijn voor Nederland als maritieme natie, als export land. En als je dat drijvend bouwen combineert met decentrale energie-opwekking en lokale bereiding van drinkwater, zuivering van afvalwater en eventueel lokale of regionale voedselvoorziening, dan koers je af op de drijvende dorpen waar we in Pampushaven een begin mee willen maken. Waarbij we ook nog eens een belangwekkend stuk varend erfgoed, namelijk de oudere vrachtschepen van 40 tot 100 meter, een tweede leven bezorgen. Het Markermeer schijnt zelfs aangewezen te zijn door de Rijksoverheid als gebied voor drijvend wonen.

Op verschillende plekken in Nederland wordt gewerkt aan de bouwstenen die nodig zijn voor dergelijke drijvende dorpen. Zo is Ad van Wijk in Delft bezig met de realisatie van de Green Campus, deels opgebouwd uit zeecontainers, de succesvolle standaard legosteen uit de 20e eeuw. En Jan Rotmans en consorten gaan dit jaar de Rijnhaven in Rotterdam vol leggen met drijvende bomen, zwembaden, hockeyvelden en andere bouwwerken. Niet alleen vanuit de wetenschap maar ook vanuit het bedrijfsleven worden initiatieven ontplooid. Ontwerp- en Adviesbureau DeltaSync richt zich helemaal op wat zij noemen ‘floodproof verstedelijking’. Een van de concepten waar ze aan werken is een Drijvende Nuts Eenheid.  KEMALiander en TenneT zijn de initiatiefnemers van Watt connects en richten zich op slimme energienetwerken. Stichting Gelijkspanning wil de voordelen van gelijkstroom beter over het voetlicht brengen. Waterarchitect van Bueren ontwikkelt onder meer drijvende stadskassen. Zie ook Ecoboat. Ooms is al langer bekend van de wat meer traditionele waterwoningen. Maar ook gewone mensen verenigen zich rond het thema drijvend wonen en werken en richten collectieven op om samen drijvende wijken te bouwen, bijvoorbeeld Duurzaam Drijvend Wonen in Watergraafsmeer.

 

Gebruik in plaats van Bezit: Thomas Rau

 

Mooi gesprek van Frénk van der Linden met duurzaam architect Thomas Rau voor het programma Altijd Wat van de NCRV. Rau schopte het tot nummer 18 van de duurzame Top 100 van Dagblad Trouw. Hij vindt dat Nederland als land van doeners een gidsland kan zijn op het gebied van duurzaamheid, maar van die ambitie ziet hij weinig bij de politiek. Ook verwondert hij zich over het materialisme in de westerse wereld. Waarom spullen bezitten als het je eigenlijk alleen gaat om de functie?

Veerkracht

Gister naar het jubileumcongres van Telos geweest, in het Provinciehuis van Brabant in Den Bosch. Het thema was “Vergroening, Verduurzaming, Veerkracht”. John Dagevos van Telos heeft voor Wijk bij Duurstede de Duurzaamheidsbalans opgesteld: de “Staat van Wijk“, een strategisch document waar beleid op gebaseerd kan worden en dat als brandstof kan dienen voor het maatschappelijk debat.

Volgens Telos is de term Duurzame Ontwikkeling onvoldoende enthousiasmerend en moeten we op zoek naar een nieuwe benadering, een nieuw begrip: Veerkracht. En dan niet alleen een veerkrachtige natuur, natuur die tegen een stootje kan, maar ook een veerkrachtige economie die tegen een crisis kan en een veerkrachtige gemeenschap die zich zelf steeds opnieuw kan uitvinden. Lees verder

Lokale Kracht

Donderdag 15 november naar het evenement HIER opgewekt geweest. Samen met 599 andere betrokkenen bij lokale energie initiatieven. Daarvan zijn er nu zo’n 350, waaronder eentje in Wijk zelf: de EigenWijkse Energie Coöperatie (in oprichting). Bart Jan Krouwel van e-Decentraal vertelde hoe zijn organisatie zich op landelijk niveau bezig houdt met wet- en regelgeving, financiering, professionalisering en kennisdeling. Het evenement werd georganiseerd door e-Decentraal en de HIER klimaatcampagne, een initiatief van ruim dertig maatschappelijke organisaties die heel Nederland wil betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem. Het initiatief HIER opgewekt is, op zijn beurt, weer ontstaan uit een gezamenlijke visie van de HIER Klimaatcampagne en de Natuur- en Milieufederaties. Samen willen ze de productie van duurzame energie een forse boost geven. Door de combinatie van kwaliteiten van de projectpartners kunnen lokale initiatieven ondersteuning krijgen. De natuur- en milieufederaties leveren hierbij hun lokale en regionale netwerken. Lees verder

Kintsugi

Kintsugi is “the Japanese art of fixing broken pottery with a lacquer resin sprinkled with powdered gold” (Wikipedia). Kintsugi means “golden joinery” and is probably invented in  the 15th century. Often, we try to repair broken things in such a way as to conceal the repair and make it “good as new.” But the alternative “better than new” aesthetic—that a conspicuous, artful repair actually adds value—has obvious symbolic appeal for the DIY community and for anyone else interested in promoting a more hands-on, repair-friendly culture. Lees verder