het Bureau

Duurzame ontwikkeling gaat over een groeiende economie binnen sociale en ecologische kaders. Over ecologische structuren, sociale weefsels en verantwoord ondernemen. Over milieuvriendelijke producten en duurzame energie: het werkterrein van P/ m Adviesbureau voor produkt en milieu. Het bureau is opgericht op 1 juli 1990 te Rotterdam, door Henk Muis, van oorsprong natuurkundig ingenieur.

Missie

P/ m Adviesbureau voor produkt en milieu adviseert en voert onderzoek uit op het raakvlak van producten en milieu. Het bureau stond aan de wieg van de Levens Cyclus Analyse (LCA): de milieu-effecten van een product gedurende de hele levensketen, van grondstofwinning tot afval. Andere activiteiten zijn studies naar duurzame productontwikkeling en de culturele levensduur van consumenten producten: Eternally Yours. Ook energieanalyses en algemene energiestudies, zowel naar systemen als meer toegespitst op duurzame bronnen, behoren tot de kerncompetenties. Het bureau heeft ervaring met het uitvoeren en leiden van beleidsvoorbereidende en beleidsonderbouwende studies, op het gebied van energie en milieu.


Eternally Yours Daadwerkelijk Duurzaam Leefbaar en Duurzaam link4 link5

gewijzigd 27 april 2005