de Politiek

Sinds 1999 zit ik in de gemeenteraad, met als onderwerpen ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, economische ontwikkeling, natuur en milieu. De afgelopen jaren is de woon-werk balans op de politieke agenda gezet en is er steun gekomen om te investeren in de kwaliteit van de gemeenschap. Sinds april 2006 ben ik wethouder ruimtelijke en economische ontwikkeling, natuur, milieu en duurzaamheid.


Visie?

Wat voor gemeenschap willen we zijn, welke sociale ontwikkeling staan we voor (individuele vrijheid, maar wel samen en betrokken, rechtvaardig); wat voor visie hebben we op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Wijk (diversiteit, duurzaam), en hoe willen we besturen (oppakken van burgerinitiatieven, samen met betrokken individuen/organisaties)?
Oftewel:
waar wil je met z'n allen naartoe, waarom, welke visie heb je?
En hoe kom je daar, samen?


de Raad gemeente Wijk bij Duurstede GroenLinks ParticipatieWijzer link5

gewijzigd 27 mei 2006